استفاده یا خرید محصولات وب سایت وردپرس خاموش به منزله موافقت با قوانین سایت می باشد .